اینجا بدون من

دی‌شب تمام مدت توی خوابم بودی. من هیچ جای خواب نبودم اما. انگار از دور فقط تماشا می‌کردم. مثل همین حالا.

خواب‌ها دروغ نمی‌گویند. از ضمیر ناخودآگاه با تو حرف می‌زنند. گاهی باید باورشان کرد اما به قول مری تفسیر نه.

/ 3 نظر / 144 بازدید
محمد پوردامغانی

بیدار که شدم ، دختر بهار دست در دست باران ، بر لب پنجره می رقصید! انگار او هم ، خوابی دیده باشد ، محو ! سلام به خرمی وجود عزیزت

دستهای آبی

[لبخند]