گرما بالا می‌آوریم

تشخیص مردم چهل و دو درجه است.

هواشناسی را نمی‌دانم.

گوشیم می‌گوید سی و هشت درجه.

من اما گمانم ام‌روز رمین از نزدیکی جهنم رد می‌شد.

هوا را نمی‌شد نفس کشید

/ 0 نظر / 102 بازدید